Disputen

Door de jaren heen hebben zich binnen de vereniging vier verschillende disputen zich gevormd.

Dispuut Whose Kangaroo?

Opgericht op 9 september 1997, Dispuut “Whose Kangaroo?” aka Henkie 98, als dispuut van studentenvereniging Cabo Bianci aan de Hogeschool Utrecht. Sinds 2015 is de Cabo Bianci samen gegaan met Ingenium waardoor het op huidig moment Ingenium Cabo Bianci is. Doelstelling: leven te brengen binnen de instituutsvereniging Ingenium Cabo Bianci. Leden van het dispuut hebben de basis gelegd voor introductie van de instituutsvereniging Design & Engineering. In 1998, naar aanleiding van de rivaliteit tussen de disputen, het initiatief genomen om het eerste interdisputair eieren zoeken te organiseren (IDEZ).

Dispuut W.A.P.P!!

Het dispuut W.A.P.P!! is één van de disputen van instituutsvereniging Ingenium Cabo Bianci en officieel opgericht op 1 oktober 1998 door Shaun Ros (aka Nostradamus) en Folkert Visser (aka Yoda). Dit ter ere van de herinnering aan de woelige tijd waarin Z.K.H. Prins Willem Alexander van Oranje-Nassau en Emily Bremers verkeerden. Dit ontboezemd in een diepe affectie voor het Nederlandse koningshuis die heden ten dag nog binnen het dispuut leeft. Binnen de standplaats van het dispuut (Utreg, mien stadsie) streeft men ernaar om de inspirator welkom te heten.

Dispuut de Amazones

Op Valentijnsdag 2002 is het Dispuut ‘De Amazones’ binnen het indertijd studentenvereniging Cabo Bianci opgericht. Het doel van Dispuut ‘De Amazones’: het zorgen voor meer vrouwelijke leden binnen de huidige instituutsvereniging Ingenium Cabo Bianci, en het zorgen dat ook de vrouwen die lid zijn zich thuis voelen. En niet te vergeten: meer vrouwelijke gezelligheid binnen Instituutsvereniging Ingenium Cabo Bianci. Het dispuut bestaat momenteel uit 22 meiden die regelmatig met elkaar afspreken om wat leuks met elkaar te doen.

Dispuut Triginta Sex

Dispuut Triginta Sex (latijn voor 36) is het jongste dispuut van Ingenium Cabo Bianci. Triginta Sex wordt in de volksmond veelal benoemd als dispuut 36, afgeleid van de oprichtingsdatum 12-12-2012. In de afgelopen jaren heeft dit gemengde dispuut vele indrukwekkende dingen gedaan. Zo hebben we een grandisoos eerste lustrumfeest gehad, vele blokborrels georganiseerd in ’t Proeflokaal en ooit IDEZ 2015 georganiseerd (en gewonnen). Ook zijn we in het bezit van een auto, een vlag en een biermeter. Kortom een gezellig en veelzijdig dispuut.