Over de vereniging

Ingenium Cabo Bianci is de Instituutsvereniging Design & Engineering aan de Hogeschool Utrecht.

Ook lid worden

Onze historie

1982

Op 18 november is Cabo Bianci opgericht als studentenvereniging van de HTS Hilversum. Na een fusie is de locatie verhuisd naar Utrecht.

2006

Verhuisd naar de Nijenoord 1. UTV-café opgesplitst en de helft wordt in gebruik genomen door Cabo Bianci en krijgt de naam: Het Witte Paard III.

2010

Op advies van de van de Hogeschool Utrecht verandert naar Faculteitsvereniging Cabo Bianci. Het logo is verandert en ook de huiskleur is van rood naar groen.

2015

Hogeschool Utrecht wil één instituut. De Hogeschool zag een toekomst in de fusie van SV Ingenium en Cabo Bianci. Zo is in juli het besluit genomen om te fuseren. De faculteitsvereniging wordt een instituutsverening met de naam Ingenium Cabo Bianci.

2017

In januari is de sociëteit Het Witte Paard III gesloten. De instituutsvereniging is verhuist naar Paduaalaan 99 op de Uithof. De Hogeschool Utrecht heeft op deze locatie een clustercafé ‘Het Proeflokaal’ laten oprichten door vier verenigingen. De verenigingen zijn Ingenium Cabo Bianci, UTV, Codex en Vesta.