Vertrouwenspersoon

Ervaar je problemen of voel je je niet op je gemak binnen de vereniging, betreffende leraren of ergens anders binnen het instituut? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon binnen de vereniging waar jij je het meest bij op je gemak voelt.

Deze kunnen jouw helpen met je problemen en je indien nodig doorverwijzen naar de geschikte personen.

Vrouwelijk vertrouwenspersoon:

Jinna Kroone

E: vicevoorzitter@ingeniumcabobianci.nl

T: +31 (0)6 49 22 17 15

Mannelijk vertrouwenspersoon:

Robin Nieuwenhuijsen

E: penningmeester@ingeniumcabobianci.nl

T: +31(0)6 28 69 04 00

Voor meer informatie betreffende vertrouwenspersonen binnen de Hogeschool Utrecht zie:  https://www.hu.nl/begeleiding-en-hulp