Reglement

Het reglement binnen de vereniging

We zijn een studievereniging die ervan houd om gezellig met zijn alle activiteiten te doen. Om dit in goede banen te kunnen lijden zijn er enkele regels & voorwaarden waaraan iedereen zich moet houden.

De voorwaarden waarin de vereniging zich moet houden zijn terug te vinden in de statuten.

De regels waar alle leden zich aan moeten houden zijn terug te vinden in het huisreglement.