Kascommissie

De kascommissie controleert de penningen bij het afsluiten van het boekjaar en doet hier verslag van op de financiële leden vergadering.

De huidige kascommissie bestaat uit:

Noah Caelers
Maud van Grinsven
Christiaan Kroes

Wil jij dit komend jaar gaan doen? Neem dan contact op via bestuur@ingeniumcabobianci.nl en zorg dat je bij de volgende financiële ledenvergadering aanwezig bent.