Alumni-commissie

De alumni commissie is verantwoordelijk voor het betrekken van alumni bij activiteiten van de vereniging. Zij zijn cruciaal om oud leden actief en betrokken te houden bij de vereniging.